KONTAKT

Hitta hit!

Alvaret Hotel & Hostel ligger på Marknadsvägen 6 i Löttorp.

Med bil från Ölandsbron: Kör på väg 136 norrut. Efter ca 50 minuter kommer du till en rondell, ta vänster in till Löttorp. Fortsätt rakt fram genom byn och ta höger in på Marknadsvägen direkt efter Morells restaurang. Alvaret Hotel & Hostel ligger efter ca 50 meter på höger sida.

Med buss från Ölandsbron: Bussen stannar vid OKQ8-macken vid Högbystoppet. Promenera i bussens färdriktning tills ni kommer till rondellen. Ta vänster in till Löttorp. Fortsätt rakt fram genom byn och ta höger in på Marknadsvägen direkt efter Morells restaurang. Alvaret Hotel & Hostel ligger efter ca 50 meter på höger sida.

Länk till bussar www.silverlinjen.se & Kalmar länstrafik www.klt.se

På cykel från söderifrån: Följ nya Ölandsleden för cyklar från t.ex. Källa. Du kommer komma in mitt i Löttorps centrum och rakt emot Marknadsvägen som börjar vid Morells restaurang. Alvaret Hotel och Hostel ligger ca 50 meter in på Marknadsvägen på höger sida.

Skriv till oss!